Ekelhoff Bouwadvies 

Ekelhoff BouwAdvies is een bouwkundig adviesbureau met passie voor kleinschalige bouwprojecten in het algemeen en de zorg voor oude en monumentale gebouwen in het bijzonder. De passie voor oude gebouwen en monumenten is diep geworteld en is de basis waarop ik mijn werk uitvoer. Hierbij vormt de aanwezige kennis van de historie een belangrijk onderdeel om de juiste keuzes bij het plannen van een restauratie te kunnen maken. Ik ben van mening dat de tegenwoordige mens gevormd is door de gebeurtenissen in het verleden en dat oude gebouwen daarbij een grote bijdrage hebben geleverd. Het is daarom van belang deze gebouwen als tastbare herinnering aan onze geschiedenis te behouden en dat toekomstige generaties hierdoor de historie kunnen blijven ontdekken.

Met mijn kennis van oude bouwtechnieken, kennis van de beschikbare en benodigde bouwmaterialen en bekend met de financiële, technische en duurzame mogelijkheden kan ik de eigenaar van een monumentaal pand behulpzaam zijn bij het restaureren en onderhouden ervan. In de afgelopen 20 jaren hebben ik in dienst van diverse bedrijven verschillende toonaangevende monumentale panden kunnen restaureren. Op deze pagina kunt u enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten zien waarbij de basis is gelegd voor de ervaring die Ekelhoff BouwAdvies in huis heeft.

Naast het restaureren en plegen van onderhoud aan monumenten kan Ekelhoff BouwAdvies u tevens behulpzaam zijn bij het plannen en realiseren van verbouwingen en nieuwbouw. Dit is mogelijke in combinatie met een monumentaal bouwdeel maar ook als zelfstandig project. Ik heb diverse bouwprojecten, die niet als monumentaal aangemerkt kunnen worden, zorgvuldig en met evenveel passie verbouwd, uitgebreid, vernieuwd, hersteld of gereconstrueerd.
Voor al onze projecten werk ik samen met bouwpartners uit de regio die dezelfde filosofie aanhangen; passie voor het werk waarmee we bezig zijn en zorgen dat de opdrachtgever zowel bij de uitvoering als bij het behaalde resultaat volledig tevreden kan zijn.

Wat kan Ekelhoff BouwAdvies voor u betekenen?

Bij het restaureren van een pand stel ik als belangrijkste uitgangspunt het monument zodanig te restaureren dat de zichtbaar aanwezige bouwgeschiedenis gecombineerd wordt met het tegenwoordig gewenste comfortniveau.

De werkzaamheden die Ekelhoff BouwAdvies voor u kan uitvoeren zijn onder andere:

 • Inventariseren van de bouwkundige gebreken aan een pand en het adviseren over een deugdelijke en prijsgunstige oplossing.
 • Advies bij restaureren en/of onderhouden van een monument.
 • Opstellen van een restauratie of onderhoudsplan als basis voor het vergunningstraject en/of subsidieaanvraag.
 • Aanvragen vergunningen.
 • Aanvragen beschikbare subsidies of andere financiële bijdragen als financiering van het project.
 • Onderzoeken van de subsidiabele mogelijkheden door o.a. de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), de provincie of de gemeente.
 • Onderzoeken van alternatieve financieringsmogelijkheden door o.a. restauratieleningen en fiscale voordelen.
 • Opstellen van een bouwbegroting en de budgetten voor een restauratie- of verbouwproject en het bewaken ervan.
 • Opstellen van tijdsplanning voor de uitvoering en controleren dat de voortgang op basis hiervan wordt aangehouden.
 • Zorgdragen voor een deugdelijk uitvoering van de werkzaamheden door inzet van meest geschikte aannemers.
 • Controle op een correcte uitgevoering van de werkzaamheden.
 • Uitvoeren bouwkundige keuringen met de resultaten ervan overzichtelijk weergegeven in een keuringsrapportage.

Waarom kiest u voor Ekelhoff Bouwadvies?

Met een ervaring van ruim 20 jaar in de erfgoedsector weet ik welke wegen er bewandeld moeten worden om een monumentaal pand zowel financieel, ontwerptechnisch, vergunnigstechnisch als bouwkundig vakkundig aan te pakken. 

Bij een klein bureau Ekelhoff BouwAdvies heeft u als opdrachtgever het voordeel steeds met de zelfde persoon in contact te staan waarbij duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden die ook nagekomen zullen worden. Ik werk bij de planning en uitvoering samen met partners met dezelfde passie voor het project waardoor de realisatie ervan bij ons in goede handen is.

Wat kunt u van Ekelhoff BouwAdvies verwachten:

 • Deskundig en creatief ontwerp van de restauratie.
 • Deskundigheid en technisch vakkennis bij het begeleiden van een project. 
 • Professioneel en oplossingsgerichte aanpak met één betrokken contactpersoon.
 • Met passie voor uw project zijn wij de meest geschikte geprekspartner voor u als opdrachtgever.

Wij willen u graag behulpzaam zijn bij de realisatie van uw bouwproject/restauratie. Indien gewenst maken wij graag een vrijblijvende offerte voor uw project. Heeft u vragen, dan aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Bij welk bouwproject kan ik u behulpzaam zijn bij de planning en uitvoering?

PROJECTEN

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van onze lopende en reeds gerealiseerde projecten. Kijk dus regelmatig op deze pagina voor actuele foto's van onze projecten en werkzaamheden.

Lees verder..